Πακέτα

Αξιολόγηση

Δωρεάν

 • Συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολόγιου
 • Άμεση αξιολόγηση από το διαιτολόγο
 • Σύντομη επικοινωνία με το διαιτολόγο (προαιρετικά)

1 Μήνας

60€

 • 2 εξατομικευμένα διατροφικά πλάνα
 • Συνεχής επικοινωνία με το διαιτολόγο σου
 • Εγγραφή στο δικό σου προφίλ

Ανανέωση μήνα

50€

 • 2 εξατομικευμένα διατροφικά πλάνα
 • Συνεχής επικοινωνία με το διαιτολόγο σου
 • Εγγραφή στο δικό σου προφίλ

3 Μήνες

130€

 • 2 εξατομικευμένα διατροφικά πλάνα τον μήνα
 • Συνεχής επικοινωνία με το διαιτολόγο σου
 • Εγγραφή στο δικό σου προφίλ

6 Μήνες

240€

 • 2 εξατομικευμένα διατροφικά πλάνα τον μήνα
 • Συνεχής επικοινωνία με το διαιτολόγο σου
 • Εγγραφή στο δικό σου προφίλ

Πρόγραμμα διατροφής & άσκησης

 • Ένας μήνας συνεχή διατροφική παρακολούθηση και άσκηση
 • Παρακολούθηση μέσω ιδιωτικού λογαριασμού στο Instagram
 • Τέσσερα διαφορετικά διατροφικά πλάνα, βίντεο γυμναστικής κ.ά.